Myopie Management

Myopie Management

 

LAAT MYOPIE NIET LANGER DE ONTWIKKELING VAN ONZE KINDEREN IN GEVAAR BRENGEN!

Als je bijziend bent zie je dichtbij goed, maar veraf juist wazig. Bij bijzienden is het oog als het ware te lang geworden, waardoor objecten waar je naar kijkt niet meer op het netvlies worden afgebeeld, maar ervóór (Fig. b). Bijziendheid neemt vaak het snelste toe bij kinderen tussen de 6 en 17 jaar. Bij een goed oog (Fig. a) vallen alle beelden op het netvlies.

Als een kind al jong bijziend is, is de kans groter dat hij of zij uiteindelijk sterk bijziend wordt. Naarmate de bijziendheid verergert, neemt ook de kans op vervelende oogaandoeningen toe. Denk aan staar, glaucoom, netvliesproblemen of zelfs blindheid op latere leeftijd. Daarom is het van belang om dit proces zo vroeg mogelijk aan te pakken.

VAN DEN BERGH OPTOMETRIE IS ERKEND MYOPIE MANAGEMENT EXPERT.

Bij van den Bergh Optometrie zijn we trots dat we Myopie Management Expert zijn. Wat dat inhoudt: Wij zorgen voor de ogen van uw kind en kijken daarbij verder dan vandaag.

BIJZIENDHEID ALS SPECIALISME.

Beginnende bijziendheid bij uw kind is te herkennen aan signalen als veel in de ogen wrijven, klachten over vermoeide ogen en objecten in de verte niet goed kunnen zien. Progressieve bijziendheid valt echter lang niet altijd direct op. Laat daarom regelmatig de ogen van uw kind controleren en leer ze de 20-20-2 lifestyle regel. Zo werkt het: na 20 minuten dichtbij kijken, 20 seconden in de verte kijken en elke dag minstens 2 uur buiten zijn. Zo kunnen we beginnende bijziendheid op tijd aanpakken.

HOE WERKT MYOPIE MANAGEMENT BIJ VAN DEN BERGH OPTOMETRIE.

Is uw kind al bijziend dan zijn er verschillende myopie management therapieën om uit te kiezen:

. Speciale contactlenzen

. Aangepaste Essilor brillenglazen

. Atropine oogdruppels (voorgeschreven door de oogarts)

Al deze therapieën zijn bedoeld om de progressie van de bijziendheid zo veel mogelijk te remmen, zodat de uiteindelijke hoogte van de Min-sterkte beperkt blijft.

Een myopietherapie bestaat standaard uit een uitgebreid oogonderzoek en de keuze voor een bril met Essilor Myopie brillenglazen of Myopie contactlenzen